AKTAB-I ERBAA


AKTAB-I ERBAA
Ehl-i sünnet âlimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler.(Seyyid Abdulkadir-i Geylâni, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Ahmed-i Rufâi, Seyyid İbrahim Desuki

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • GEYLANÎ — Seyyid Abdulkadir i Geylanî, Gavs ül A zam, Gavs, Kutub gibi mecâzi nâm ile bilinen bu zât (Hi: 470 561) yılları arasında yaşamış ve Kadirî Tarikatının müessisidir. Müteaddid müridlerinden bir çoğu sonradan veli olarak meşhurdurlar. Derslerinin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük